Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby? - krok po kroku

Organizacja pogrzebów - krok po kroku

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny z Poznańskim Domem Pogrzebowym pod całodobowym numerem telefonu:

537 800 301 - zadzwoń 24h

Nasz asystent przekaże wszystkie niezbędne informacje, jakich na tym etapie będą Państwo potrzebowali.

Karta zgonu

W przypadku śmierci w domu – należy wezwać lekarza, który potwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu.
W przypadku śmierci w szpitalu – należy odebrać Kartę Zgonu ze szpitala.
W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – należy uzyskać zgodę na wydanie ciała z Prokuratury.

Spotkanie z naszym pracownikiem

Przyjazd do biura Poznańskiego Domu Pogrzebowego, które mieści się w Poznaniu przy ul. Woźnej 12 lok. 5, w godzinach urzędowania lub o dogodnej dla Państwa godzinie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia zlecenia obsługi ceremonii pogrzebowej:

• Karta Zgonu (wystawiana przez lekarza, konieczna do uzyskania Aktu Zgonu oraz pochowania zmarłego) lub Akt Zgonu (dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego).
• Dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi pogrzebowej.
• Dowód osobisty zmarłego.
• Legitymacja emeryta/rencisty – jeśli osoba zmarła pobierała świadczenia z ZUS-u lub KRUS-u.
• Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej – jeśli była zatrudniona.
• W niektórych przypadkach będą również potrzebne inne dokumenty – o takiej konieczności zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.