Optymalna metoda pochówku

Pochówek tradycyjny

ostatnia aktualizacja: 2019-11-25

Mianem pochówku tradycyjnego określa się złożenie ciała Zmarłego do ziemi na cmentarzu komunalnym, parafialnym lub należącym do innej, niechrześcijańskiej wspólnoty wyznaniowej.

Jest to metoda akceptowana przez większość wspólnot religijnych. W razie wątpliwości związanymi z wolą Zmarłego jest to wybór najbezpieczniejszy. Ciało Zmarłego nie musi być oddane ziemi w sposób dosłowny. Dopuszcza się – wcale nie tak rzadko – stosowanie pochówku w murowanych kryptach cmentarnych i grobowcach rodzinnych lub katakumbach.

Wspomniana metoda wiążę się jednak z nieco wyższymi kosztami pogrzebu, ale – jak wskazują badania opinii publicznej – jest najszerzej akceptowanym sposobem pochówku w polskim społeczeństwie. Najbardziej dramatycznym momentem podczas ceremonii pogrzebowej jest moment złożenia ciała, w którym najłatwiej dopuścić się błędu. Poznański Dom Pogrzebowy, zamiast tradycyjnych pasów niosących ryzyko uchybienia godności Zmarłego, jako jeden z nielicznych oferuje możliwość użycia do opuszczenia trumny specjalistycznej, amerykańskiej windy. Dzięki temu zapobiegamy niekomfortowej sytuacji, która mogłaby się wydarzyć i spotęgować ból rodziny podczas pogrzebu.