Międzynarodowy transport zwłok
Wielka Brytania, Niemcy, inne kraje

Transport zwłok z zagranicy

ostatnia aktualizacja: 2021-11-02

 

Specjalizujemy się w transportach międzynarodowych. Transportujemy ciała na terenie całej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych wymogów konkretnego kraju.

Najczęściej transportu dokonujemy z terenów: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Istnieje również możliwości przewiezienia osoby zmarłej z terenów Polski do wybranego kraju.

Każdorazowo sytuacja przewiezienia ciała musi zostać omówiona z uwzględnieniem specyfiki danego regionu oraz okoliczności zgonu. Jednak pomimo konieczności uszczegółowienia każdego przypadku z osobna, można przytoczyć najczęstsze problematyczne zagadnienia:

1) miejsce przebywania ciała

2) miejsce przyczyna zgonu

3) czy ambasada RP jest o zgonie powiadomiona

Po ustaleniu powyższego nasza firma zajmuje się zdobyciem niezbędnej dokumentacji do wyjazdu tj.:

1) Karta zgonu. Musi zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego – z wyraźnym zaznaczeniem, że śmierć nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej (w takim przypadku istnieje odrębna procedura).

2) Występujemy o zezwolenie na przywóz ciała do Polski – z uprzednio wskazanym konkretnym cmentarzem na którym chowana będzie Osoba Zmarła.

Uzyskanie powyższych dokumentów zajmuje  średnio od 5 do 10 dni roboczych. Po uzyskaniu zezwolenia na przywóz ciała do Polski dokonujemy ustaleń z miejscowymi urzędami oraz ambasadą RP właściwą miejscowo, co do dnia odbioru ciała wraz z wyznaczeniem trasy powrotnej.

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
o kontakt na numer 537 800 301.